Benefity

New properties gained,
original ones retained

Benefity

Pokovená textilie MEFTEX dosahuje výjimečných nových technických vlastností a zároveň zachovává všechny požadované vlastnosti původního materiálu. Výsledná pokovená textilie získává excelentní kvalitu, která zůstane zachována i při vysoké a trvalé zátěži.

01

MEFTEX je lehký

Celková hmotnost pokovené textilie MEFTEX se významně neliší od hmotnosti základního materiálu. Z tohoto pohledu je MEFTEX jedinečný a z pohledu použitých surovin, zejména množstvím nanesených kovů, výrazně ekologický.

02

MEFTEX je prodyšný

Způsob výroby základního materiálu a také technologie metalizace vytváří materiál, který je vysoce prodyšný. Metalizace jednotlivých vláken je prováděna v nano vrstvách a neovlivňuje prodyšnost základního materiálu.

03

MEFTEX je pevný v tahu

Unikátní technologie výroby základního materiálu (netkaná PES textilie) zaručuje i při nízké hmotnosti neobyčejnou pevnost v tahu. Materiál je ve srovnání s jinými druhy netkaného textilu extrémně pevný.

04

MEFTEX stíní elektromagnetické záření

Jednou ze základních vlastností pokovené textilie MEFTEX je jeho schopnost odstínit elektromagnetické záření (EMR). Hodnoty EM stínění se pohybují pro definované frekvence (30 MHz – 20 GHz) na úrovni od 55 dB, tzn. pokles intenzity EMR minimálně 500 000 krát.

05

MEFTEX odráží infračervené záření

Odrazivost povrchu, a to speciálně pro infračervené záření (IR) umožňuje využívat pokovenou textilie MEFTEX v různých technických aplikacích (potlačení tepelné stopy nebo zajištění tepelného komfortu). Úroveň odrazu tepelného záření je okolo 70 %.

06

MEFTEX je vodivý

Nízký povrchový odpor (do 5 Ω) dodává pokovené textilii MEFTEX schopnost vedení elektrického proudu a také významnou antistatickou vlastnost. Podle množství nanesených kovů lze povrchový odpor snížit až na úroveň pod 1 Ω.

07

MEFTEX je antimikrobiální

Finální povrchová úprava spojená s použitými kovy zabraňuje růstu živých organismů na povrchu materiálu a tím zaručuje jeho vynikající antimikrobiální vlastnosti.

08

MEFTEX je antikorozivní

Finální úprava povrchu pokovené textilie MEFTEX výrazně snižuje schopnost prostředí vyvolávat korozi kovu na povrchu materiálu, díky čemuž lze MEFTEX označit jako antikorozivní.

Benefity Fabric metallization by means
of unique chemical method
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít